Gemensamma projekt i länet 2016-2022

Regional Kulturskola i Västmanland arrangerar/stödjer olika gemensamma projekt för länets kulturskolor. Här nedan en lista över dessa under åren 2016-2022:


Vårterminen 2016:

 • Fortbildningsdagar för lärarna vid länets kulturskolor i januari. Växhuset, Västerås. Producent: Carolina Remstam.
 • Süperstar Tour Västmanland i samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter/RUM och med ekonomiskt stöd av Landstinget Västmanland. Det blev tre olika workshops för länets blåselever. Dessa workshops genomfördes i Arboga, Västerås och Fagersta. Producent: Kella Næslund.
 • MusikRUM 2016. 27-29 maj. Länets kultur- och musikskolor deltog som scenvärdar och med sina elever/ensembler under Riksförbundet Unga Musikanters (RUM) nationella årliga festival i Västerås.
 • DANS DANS DANS. Sommaren 2016 för länets danspedagoger och danselever. Producent: Catharina Backteman.

Höstterminen 2016: 

 • Höstlovsorkester vecka 44 i Västerås Konserthus med 3 dagars rep och som avslutning en lunchkonsert. Dirigent: Benny Bentlöf. Producent: Carolina Remstam. Arrangör: Regional Kulturskola med stöd av Västmanlandsmusiken och Rune Ljungdals Stiftelse.
 • DuPåTuben kortfilmsdag, november.

Vårterminen 2017: 

 • Fortbildningsdagar för lärarna vid länets kulturskolor. 9-10 januari. Producent: Carolina Remstam.
 • Höstlovsorkestern framträdde i Västanfors kyrka, Fagersta 25 mars under det nya namnet Västmanlands Ungdomssymfoniker. Dirigent: Benny Bentlöf. Producent: Stefan Sundqvist.
 • Sallyswag Tour Västmanland i samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter/RUM med stöd av Landstinget Västmanland. För musikelever på alla slags instrument vid länets kulturskolor. Det blev tre olika workshops: Lördag 22 april kl 13.00-16.00 i Köpings kulturskola. Söndag 23 april kl 10.00-13.00 i Västerås kulturskola och samma dag kl 15.00-18.00 i Hallstahammars kulturskola. Producent: Kella Næslund.
 • Västmanlands Ungdomssymfoniker, f.d. Höstlovsorkestern framträder under festivalen MusikRUMs invigningskonsert 12 maj i Västerås Konserthus Stora sal.
 • MusikRUM 2017. 12-14 maj. Länets kultur- och musikskolor deltog som scenvärdar och med sina elever/ensembler under Riksförbundet Unga Musikanters (RUM) nationella årliga festival.
 • Teaterfestival i Växhuset, Västerås 4-6 juni för och med länets teaterelever.

Höstterminen 2017: 

 • DANS DANS DANS för länets danspedagoger och danselever 19-20 aug i Växhuset, Västerås.
 • Fonationsrörskurs med Annica Hassel för länets sångpedagoger 21 aug.
 • Folkmusik och dans i Fagersta – en spel- och dansdag för stråkelever och danselever med gästlärarna Josefina Paulson och Amanda Östling 23 sept.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Lördag 14 oktober 10.00-16.00 Växhuset, Västerås Kulturskola.
 • Västmanlands Ungdomssymfoniker (f.d.Höstlovsorkestern) vecka 44 i Västerås Konserthus med 3 dagars rep och som avslutning en lunchkonsert. Dirigent: Benny Bentlöf. Producent: Kella Næslund. Arrangör: Regional Kulturskola med stöd av Västmanlandsmusiken och Rune Ljungdals Stiftelse.
 • Västmanlands Ungdomssymfoniker, f.d. Höstlovsorkestern bestod under höstlovet 2017, vecka 44 av 65 elever, 16 lärare/instruktörer, 1 dirigent och 1 producent=83 st totalt! Deltagare kom från åtta skolor i länet: Västerås Kulturskola, Fagersta Kulturskola, Arboga Kulturskola, Skinnskattebergs Kulturskola, Hallstahammars Kulturskola, Sala Kulturskola, Köpings Kulturskola, Kungsörs Musikskola.
 • Mån 30/10 Workshop i Tagtool med Tony Lorenzi kl 10.00-12.00. Hörsalen, Karlsgatan 2, Västerås. Arrangör: Regional Kulturskola i samarbete med projektet Vem äger språket/ Region Västmanland.
 • Mån 30/10 Workshop i Tagtool med Tony Lorenzi kl 13.00-15.00. Hörsalen, Karlsgatan 2, Västerås. Arrangör: Regional Kulturskola i samarbete med projektet Vem äger språket/ Region Västmanland.
 • Tors 2/11 Workshop i Tagtool med Tony Lorenzi kl 10.00-12.00. Hörsalen, Karlsgatan 2, Västerås. Arrangör: Regional Kulturskola i samarbete med projektet Vem äger språket/ Region Västmanland.
 • Fre 3/11 Rap-workshop med Cleo kl 13.00-17.00 i sal 348, Glasersalen, Växhuset, Västerås. Arrangör: Regional Kulturskola i samarbete med projektet Vem äger språket/ Region Västmanland.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Söndag 12 november 10.00-16.00 Sala Kulturskola.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Lördag 2 december 10.00-16.00, Köpings Kulturskola.

Vårterminen 2018: 

 • Fortbildningsdag för lärarna vid länets kulturskolor. Gemensamma aktiviteter för alla lärare. 8 januari. Plats: Sätra Brunn, Sala kommun. Innehåll, se nedan.
 • Gemensam föreläsning: Fredric Käld, Coachande metodik i musik- och kulturskolan. 
 • Gemensam föreläsning: Länets nio kultur- och musikskolor presenterar sin verksamhet för att vi alla bättre ska lära känna vårt läns musik- och kulturskoleverksamhet.
 • Gemensam föreläsning: Möjliggjord verksamhet med Regional Kulturskola. Kella Næslund, utvecklingsledare Regional Kulturskola i Västmanland. 
 • Gemensam föreläsning: Torgny Sandgren, Kulturskolerådet: Regeringens satsning på kulturskolorna och vad effekten kan bli för oss. 
 • Uppdelning i olika grupper i olika rum för planering av årets andra fortbildningsdag. Diskussion: 1, Åka på studiebesök till kulturskola som har motsvarande förutsättningar men har ” det goda exemplet” avseende ert ämne, vilken skola? 2, Tänkbara samarbeten i länet. 3, Regionalt kulturskoleprojekt vårterminen 2019. Danspedagogerna diskuterar innehåll i Dans Tour Västmanland.
 • Gemensam föreställning: I’M PURPLE, BITCH. 
 • Studiebesök till Göteborg och Mölndal. 30-31 januari. Under två dagar gjorde kulturskoleledarna från Västmanland genom Regional Kulturskola i Västmanland sin årliga studieresa tillsammans med Västmanlandsmusiken. Vi besökte Göteborg och Mölndal. I Göteborg besökte vi Göteborgs Kulturskola, Kultur i Väst och Göteborgsoperan. I Mölndal besökte vi Mölndals Kulturskola.
 • Västmanlands Ungdomssymfoniker. Konsert i Arboga lördag 3 febr. Ramtider: 9.30-16.30 med konsert 15.00-16.00. Rep, lunch och konsert. Abonnerad buss från olika orter till Arboga.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Lördag 24 februari 10.00-16.00 Sala Kulturskola.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Lördag 24 mars 10.00-16.00 Växhuset, Västerås Kulturskola.
 • Lördag 14 april 10.00-16.00, Köpings Kulturskola.
 • Dance Tour Västmanland i samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter/RUM med stöd av Region Västmanland. Olika workshops för länets danselever med olika dansinstruktörer och ett fortbildningspaket för länets danspedagoger. Producent: Kella Næslund.
 • MusikRUM 2018, 18-20 maj i Västerås. Länets musik- och kulturskolor deltar på olika sätt under Riksförbundet Unga Musikanters (RUM) nationella festival, dels med sina elever och ensembler och dels som scenansvariga för lördagens deltagarkonserter på olika scener. Följande musik- och kulturskolor i länet är scenansvariga: Västerås Kulturskola, Hallstahammars Kulturskola, Fagersta Kulturskola, Skinnskattebergs Kulturskola, Köpings Kulturskola och Sala Kulturskola – totalt sex av länets nio skolor.
 • Konsert med Länsvärldsorkestern Work. Fredag 18 maj på kvällen på ABB-scenen i Västerås Konserthus under pågående nationella festivalen MusikRUM.
 • Teaterfestival för elever och teaterlärarna vid länets kulturskolor 1-3 juni, Växhuset, Västerås.

Höstterminen 2018: 

 • Fredag 17 augusti i Västerås. Fortbildningsdag för länets kulturskolelärare:  
  Plats: Växhuset i Västerås. Innehåll, se nedan.
 •  Regionala Kulturskolans mål och visioner 2019-2022.
 • Fyra olika parallella pass:  För musiklärare: (även lärarna inom Växkraft då stämmorna på gehör är anpassade till olika nivåer): Workshop i världsmusik med Josefina Paulson för att visa hur länsVärldsOrkestern Work arbetar med länets kulturskoleelever, nya svenskar och vuxna amatörer. För danslärare: Fortsatt planering av ”Dance Tour Västmanland”.  För teaterlärarna: Utvärdering av årets regionala Teaterfestival 1-3 juni 2018 och planering av nästa års regionala teaterfestival och ev andra gemensamma aktiviteter för länets teaterelever och teaterlärare. För lärare i bild, foto och film: Hur arbetar vi på respektive skola? Hur kan vi samarbeta regionalt? Vad kan vi arbeta med för något med våra elever inför det regionala projektet? 
 • Arbetsgruppen för Västmanlands Ungdomssymfoniker presenteras orkesterns verksamhet inför spelåret 2018-2019 och orkesterns repertoar. 
 • Arbetsgruppen för Västmanlands regionala kulturskoleprojekt presenterar ”Tillsammans I Nöd och Lust”
 • Att planera och genomföra stora kulturskoleprojekt. Vi har bjudit in producenterna Anna Sörensen och Sabina Forsberg från Stockholms kulturskolor som i ett seminarium berättar hur de har arbetat med stora projekt.
 • Uppdelning i olika grupper, arbete med det regionala kulturskoleprojektet.
 • Gemensamt pass med planering av det regionala projektet ledd av arbetsgruppen för projektet.
 •  Plats för spontana/planerade möten i olika grupper mellan länets kulturskolelärare. 
 • Lördag 25 augusti kl 10.00-16.00, Växhuset, Västerås: Rep med LänsVärldsOrkestern Work.
 • Lördag 1 september, Kulturnatten i Köping: Konsert med LänsVärldsOrkestern Work.
 • Onsdag 12 september, Västerås Konserthus Lilla sal: Konsert med LänsVärldsOrkestern Work.
 • Tisdag 18 september, Virsbo Konsthall: Konsert med LänsVärldsOrkestrern Work.
 • Fredag 28 september: Sista anmälningsdag att vara med i Västmanlands Ungdomssymfoniker under höstlovet, vecka 44 2018.
 • Söndag 30 september kl 10.00-16.00, Växhuset, Västerås. Rep med LänsVärldsorkestern Work.
 • Lördag 13 oktober kl 10.00-16.00 i Köping: Heldagsrep med Västmanlands Ungdomssymfoniker. Dirigent: Benny Bentlöv. Producent: Kella Naeslund.
 • Lördag 13 oktober, Växhuset, Västerås: Rep med LänsVärldsOrkestern Work.
 • Höstlovet 2018, vecka 44: Västmanlands Ungdomsymfoniker övar och spelar konsert under höstlovet vecka 44, 2018 i Västerås Konserthus följande datum: 29, 30 och 31 okt. Avslutas med lunchkonsert onsdag 31 okt kl 12.15 i Västerås Konserthus. Dirigent: Benny Bentlöv. Producent: Kella Naeslund. Arrangör: Regional Kulturskola med stöd av Västmanlandsmusiken och Rune Ljungdals Stiftelse.
 • Söndag 4 november, Växhuset, Västerås: Rep med LänsVärldsOrkestern Work.
 • 22-23 november, Västerås Konserthus Lilla sal: Workshop för länets gitarrpedagoger med Claes Ottelid. Även konsert med Claes Ottelid på Karlsgatan 2 22 nov.
 • Söndag 9 december, Växhuset, Västerås: Rep och konsert med LänsVärldsOrkestern Work.

Vårterminen 2019: 

 • Länsfortbildningsdag i Köping 7 januari 2019. Innehåll, se nedan.
 • Olika förmiddagspass. Gemensamt och gruppvis. Vi övar och planerar inför länsprojektet Tillsammans i Nöd och Lust.
 • Olika eftermiddagspass. Gemensamt och gruppvis. Vi övar och planerar inför länsprojektet Tillsammans i Nöd och Lust.
 • Avslutande eftermiddagspass. Gemensamt.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Lördag 12 januari 2019: Kl 10.00-16.00 i Växhuset, Västerås.
 • Lördag 2 februari, Ullviskolans aula, Köping: Konsert Västmanlands Ungdomsymfoniker.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Söndag 3 februari: Kl 10.00-16.00 i Växhuset, Västerås.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Söndag 10 mars: Kl 10.00-16.00 i Växhuset, Västerås.
 • Rep inför länsprojektet Tillsammans i Nöd och Lust. Lördag och söndag 23-24 mars: ALLA medverkande repeterar enligt schema på Växhuset i Västerås.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Söndag 14 april: Kl 10.00-16.00 i Växhuset, Västerås.
 • Bygge i Bombardier Arena inför det regionala projektet Tillsammans i Nöd och Lust. Fredag 26 april.
 • Rep med alla medverkande i det regionala projektet, d.v.s. länets kulturskolor i Bombardier Arena. Lördag 27 april.
 • Tillsammans – I Nöd och Lust. Söndag 28 april, Bombardiers Arena, Västerås: Regional Kulturskola i Västmanland kommer att genomföra ett regionalt kulturskoleprojekt i Bombardier Arena i Västerås: 26 – 28 april 2019.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Söndag 5 maj: Kl 10.00-16.00 i Växhuset, Västerås.
 • Rep Länsvärldsorkestern Work. Söndag 2 juni: Kl 10.00-16.00 i Växhuset, Västerås.

Höstterminen 2019:

 • Västmanland är en av tre regioner som ingår i Kulturskolerådets utvecklingsprojekt  ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”. Projektet syftar till att identifiera och utveckla arbetssätt som ger fler unga bättre uppväxtvillkor och bryter utanförskap genom kulturutövande. Projektet är treårig och stöds av Arvsfonden 2019 – 2021. Övriga projektdeltagare är Region Örebro län och Region Norrbotten.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 11 augusti 2019: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås.
 • Besök till länets 150 kulturskolelärare: Under augusti och september besökte Madelene Ulfberg och Kella Næslund från Regional Kulturskola länets 9 kulturskolor för att informera personalen om vårt 3-åriga Arvsfondsprojekt och få igång en diskussion med lärarna om hur vi bör förvalta detta på ett bra sätt. Vi har nu fått in ett gigantiskt smörgåsbord med idéer! Följande av länets skolor besöktes:
 • Västerås Kulturskola tisdag 13 aug
 • Norbergs Kulturskola tisdag 20 aug
 • Köpings Kulturskola onsdag 21 aug
 • Fagersta Kulturskola onsdag 21 aug
 • Arboga Kulturskola måndag 26 aug
 • Hallstahammars Kulturskola onsdag 28 augusti
 • Skinnskattebergs Kulturskola torsdag 12 sept
 • Sala Kulturskola måndag 16 sept
 • Kungsörs Musikskola måndag 30 september
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 15 september: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås.
 • Fredag 27 september: Sista anmälningsdag att vara med i Västmanlands Ungdomssymfoniker. Anmäl dig/dina elever genom Regional Kulturskolans hemsida, undersida Västmanlands Ungdomssymfoniker. Länken kommer även att mejlas ut till de som var med under vecka 44, år 2018 och 2017.
 • Heldagsrep med Västmanlands Ungdomssymfoniker i Köping, lördag 12 oktober kl 10.00-16.00. Adress: Köpings Kulturskola som finns på Pungbovägen 31, Kulturhuset Folkets Park, Köping. Dirigent: Malin Trast. Producent: Kella Næslund.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 20 oktober: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås.
 • Studiebesök i Stockholm och Södertälje. Tisdag 8 och onsdag 9 oktober.Under två dagar gjorde kulturskoleledarna från Västmanland genom Regional Kulturskola i Västmanland sin årliga studieresa tillsammans med Västmanlandsmusiken. På delar av studieresan var även länets filmpedagoger med. Vi besökte Stockholm och Södertälje. I år hade vi även med oss Region Västmanland på delar av studieresan. I Stockholm hälsade vi på hos Fanzingo på Subtopia, Unga berättar på Stockholms Kulturskola/Stadsmuséet och hos Kungliga Musikhögskolan. I Flemingsberg hälsade vi på hos Stockholms Musikpedagogiska Institut/SMI. I Södertälje hälsade vi på hos El Sistema I Södertälje.
 • Västmanlands Ungdomssymfoniker övar och spelar konsert under höstlovet vecka 44 2019 i Västerås Konserthus följande datum: 28, 29 och 30 oktober. Avslutas med lunchkonsert onsdag 30 okt kl 12.15 i Västerås Konserthus. Dirigent: Malin Trast. Producent: Kella Næslund. Arrangör: Regional Kulturskola med stöd av Västmanlandsmusiken och Rune Ljungdals Stiftelse.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 3 november: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 1 december: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås.

Vårterminen 2020:

 • Västmanland är en av tre regioner som ingår i Kulturskolerådets utvecklingsprojekt  ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”. Projektet syftar till att identifiera och utveckla arbetssätt som ger fler unga bättre uppväxtvillkor och bryter utanförskap genom kulturutövande. Projektet är treårig och stöds av Arvsfonden 2019 – 2021. Övriga projektdeltagare är Region Örebro län och Region Norrbotten.
 • Länsfortbildningsdag i Växhuset, Västerås tisdag 7 januari 2020.
 • Ramtider: 8.45-16.00. Plats: Växhusets Teatersal, Västerås. Vid uppdelning i grupper används även Växhusets Konsertsal och Västerås Kulturskolas lokaler, se nedan. Deltagare: Arboga Kulturskola: 12 st, Kungsörs Musikskola: 2 st, Norbergs Kulturskola: 4 st, Skinnskattebergs Kulturskola: 5 st,  Sala Kulturskola: 10 st, Köpings Kulturskola: 16 st, Fagersta Kulturskola: 8 st, Västerås Kulturskola: 42 st, Hallstahammars Kulturskola: 6 st =105 st + 7 st. Totalt 112 st.
 • Tidschema:
 • 8.45-9.15. 30 min. Incheckning/fika. Kaffe/te och smörgås med ost och grönsaker. Växhusets café.
 • 9.15-9.35 20 min. Presentation av dagen. Syfte av dagen. Presentera ämnesgruppernas medlemmar. Val av valbara pass genom handuppräckning. Växhusets Teatersal.
 • 9.35-10.45. 1 tim, 10 min. Gemensamt pass. Utanförskap – exkluderande. Identitet Normalitet HBTQ föreläsning med teaterinslag. Medverkande: Teater Tropos. Växhusets Teatersal.
 • 10.45-11.00 15 min. Förflyttning/fruktstund/bensträckare. Växhusets café.
 • 11.00-12.00. 60 min. 4 st valbara parallella pass. Se detaljerat schema. Olika lokaler.
 • 12.00-13.00. 1 tim. Lunch. Sallad med måltidsdryck och kaffe/te. Växhusets café.
 • 13.00-13.30 30 min. Gemensamt pass ang ämnesgrupper/nätverksgrupper inkl förflyttning. Gäster: StudyAlong. Allmän info om Regional Kulturskolas StudyAlong i Västmanland som redskap för kommunikation och gemensam planering. Alla får en liten lathund om StudyAlong. Genomgång av syfte och mål med ämnesgrupper – nätverksgrupper. Genomgång av frågeställningar som grupperna därefter diskuterar i nästa pass. Växhusets Teatersal.
 • 13.30-15.00. 1 tim, 30 min. 12 olika parallella pass inkl eftermiddagsfika. Varje grupp hämtar sitt eget fika från caféet under passet. Kaffe/te med något sött. Olika lokaler.
 • 15.00-16.00. 60 min. Gemensamt pass. Växhusets Teatersal.
 • 16.00. Slut.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 26 januari: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås.
 • Konsert i Folkets Park, Sala lördag 1 februari 2020 med Västmanlands Ungdomssymfoniker. Dirigent: Malin Trast. Producent: Kella Næslund. Rep 9.30-12.15, lunch 12.15, rep 13.30-14.20. Paus 14.20. Konsert 15.00-16.00. Anmäl dig/dina elever genom länk som mejlas till de som var med under vecka 44, år 2019, 2018 och 2017.
 • LÄR DIG SPELA GITARR ONLINE. 8 avgiftsfria gitarrlektioner med privatlärare. Första och sista gången i grupp, övriga gånger online. Du får låna en iPad laddad med program­varor. Allt du behöver är en el- eller akustisk gitarr, ett wifi eller mobilt nätverk och vara mellan 13 och 19 år. Du kan vara nybörjare eller vill få hjälp att komma vidare. Åtta kurstillfällen, det första och sista träffas vi på Arboga kulturskola. Däremellan bokar du och din kursledare in tider för handledning online. Kurserna hålls på fredagar på en tid som passar dig. Det här behöver du ha tillgång till: el- eller akustisk gitarr wifi eller mobilt nätverk på minst 8-10 Mbit Kursen passar dig som vill få hjälp att komma igång att spela, oavsett om du är nybörjare eller redan kan en del. Under kursen får du låna en iPad laddad med program­varor som kommer att användas i undervisningen. Kulturskolans adress och ort, för den första och sista träffen, meddelas vid kursstart.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 23 februari: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 29 mars: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås. Inställt p.g.a. Covid-19.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 26 april: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås. Inställt p.g.a. Covid-19.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 31 maj: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås. Inställt p.g.a. Covid-19.
 • Eftermiddagen tisdag 9 juni, halvdagsträffar för länets 13 olika ämnesnätverksgrupper som videomöten.
 • Konsert med LänsVärldsOrkester Work. Lördag 13 juni: Orkestern deltar på Folkärna folkfest i Dalarna. Inställt p.g.a. Covid-19.

Höstterminen 2020:

 • Västmanland är en av tre regioner som ingår i Kulturskolerådets utvecklingsprojekt  ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”. Projektet syftar till att identifiera och utveckla arbetssätt som ger fler unga bättre uppväxtvillkor och bryter utanförskap genom kulturutövande. Projektet är treårig och stöds av Arvsfonden 2019 – 2021. Övriga projektdeltagare är Region Örebro län och Region Norrbotten.
 • Någon gång under höstterminen 2020 genomförs en dag för länets pianoelever där två pianister spelar 4-händig musik av L van Beethoven. År 2020 är det 250 år sedan han föddes.
 • Fortbildning av länets filmpedagoger av Barnfilmskolan Valand. 13-14 augusti.
 • Länsfortbildningsdag i Växhuset, Västerås fredag 14 augusti 2020 kl 8.45-16.00.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 16 augusti: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås. Musikalisk ledare: Josefina Paulson.
 • Fredag 25 september: Sista anmälningsdag att vara med i Västmanlands Ungdomssymfoniker. Anmäl dig/dina elever genom Regional Kulturskolans hemsida, undersida Västmanlands Ungdomssymfoniker.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 27 september: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås. Musikalisk ledare: Josefina Paulson.
 • Heldagsrep med Västmanlands Ungdomssymfoniker lördag 10 oktober i Köpings Kulturskola kl 10.00-16.00. Dirigent: Malin Trast.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 25 oktober: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås. Musikalisk ledare: Josefina Paulson.
 • Höstlovet 2020: Västmanlands Ungdomsymfoniker övar och spelar konsert under höstlovet vecka 44 2018 i Västerås Konserthus följande datum: 26, 27 och 28 okt. Avslutas med lunchkonsert onsdag 28 okt kl 12.15 i Västerås Konserthus. Dirigent: Malin Trast.
 • Fortbildning för länets gitarrpedagoger av gitarristen Emil Ernebro. 12 november i Växhuset, Västerås. Workshop på dagen och konsert på kvällen.
 • Länsprojekt för länets brasselever med Stockholm Brass Quintet. 20-21 november.
 • Rep med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 22 november: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås. Musikalisk ledare: Josefina Paulson.
 • Kursen Dans för Hälsa genomförs i Växhuset, Västerås för länets danspedagoger och vårdpersonal i länet. 4-5 december. Kursledare: Anna Duberg.
 • Rep och julkonsert med LänsVärldsOrkester Work. Söndag 6 december: Kl 10.00-16.00 i rum 256, Växhuset, Västerås. Julkonserten sker på Stadsbiblioteket kl 12.00. Musikalisk ledare: Josefina Paulson.

Vårterminen 2021:

 • Västmanland är en av tre regioner som ingår i Kulturskolerådets utvecklingsprojekt  ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”. Projektet syftar till att identifiera och utveckla arbetssätt som ger fler unga bättre uppväxtvillkor och bryter utanförskap genom kulturutövande. Projektet är treårig och stöds av Arvsfonden 2019 – 2021. Övriga projektdeltagare är Region Örebro län och Region Norrbotten.
 • Västmanlands Ungdomsymfoniker: Konsert i Forum, Hallstaparken, Hallstahammar lördag 6 februari 2021. Dirigent: Malin Trast.

Höstterminen 2021:

 • Västmanland är en av tre regioner som ingår i Kulturskolerådets utvecklingsprojekt  ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”. Projektet syftar till att identifiera och utveckla arbetssätt som ger fler unga bättre uppväxtvillkor och bryter utanförskap genom kulturutövande. Projektet är treårig och stöds av Arvsfonden 2019 – 2021. Övriga projektdeltagare är Region Örebro län och Region Norrbotten.

Vårterminen 2022:

 • Inget planerat ännu.

Höstterminen 2022:

 • Inget planerat ännu.

Liten Guitar

Regionala Kulturskolans utvecklingsledare bygger nätverk genom att:

 1. Under första månaderna, våren 2017 besökt länets kultur- och musikskolor och där träffat all personal, sett skolans undervisningslokaler och haft ett samtal med musikledaren om hur skolan är uppbyggd avseende antal ämnen, antal elever, antal orkestrar och körer, antal lärare etc. Varje besök har varat i 4-6 timmar. Datum för besöken: 10 mars-17 Hallstahammars Kulturskola, 13 mars-17 Arboga Kulturskola, 4 april-17 Norbergs musikskola, 5 april-17 Köpings Kulturskola,  6 april-17 Skinnskattebergs Kulturskola, 3 maj-17 Sala Kulturskola, 24 maj-17 Fagersta. Kulturskola. Kontoret för Regional Kulturskola är förlagd till Västerås Kulturskola.
 2. Deltaga i möten för regionala barn- och ungkulturnätverket i Västmanland.
 3. Deltaga i länsmöten varje månad med länets kulturskoleledare.
 4. Deltaga i möten med Västmanlandsmusiken.
 5. Deltaga på Kulturskolerådets Rikskonferenser. Vt-17 i Östersund under tre dagar.
 6. Deltaga på möten med Region Västmanlands konsulenter.
 7. Deltaga på möten med teaterkonsulenterna.Liten Theatermasken

Regional Kulturskola i Västmanland samverkar med:

 • Region Västmanland – kultur (f.d. Landstinget Västmanland – kultur).
 • Västmanlandsmusiken.
 • Västmanlands Teater.
 • Konstfrämjandet Västmanland.
 • Gallerier och museer i länet.
 • Västmanlands läns hemslöjdsförbund.
 • Folkets Bio.
 • Biblioteken i länet.
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut/SMI.
 • Riksförbundet Unga Musikanter/RUM och dess nationella festival MusikRUM.
 • Västmanlands länsbildningsförbund.
 • Svenska Filminstitutet.
Liten Film

Regional Kulturskola i Västmanlands verksamhet och vision:

Regional Kulturskola genomför aktiviteter i enlighet med målen. Fortbildning och nätverk mellan lärare är självklara. Det ger en grund som alla delar. Elevinriktade aktiviteter är också viktiga. Läger och gemensamma aktiviteter (t.ex. orkestrar, teaterfestivaler, dansläger, barnkörkonserter) är vanligt förekommande hittills i vårt projekt.

Möjlig utveckling av detta är att få byta lärare med varandra, få workshops av andras lärare (även tvärämnes), förflytta elever över kommungränser för att få kurser som inte orten har. På lärarnivå kan det handla om att få auskultera hos en annan lärare som har en eftertraktad spetskompetens eller att få fördjupade workshops av varandra eller kunniga personer utifrån.

Liten Drums

En lärare på en kulturskola i en mindre kommun lever ofta i en ensam värld. Att ha en kollega i sitt specifika ämne är ovanligt. Därför behöver vi även ur lärarperspektiv en samverkan med flera kommuner. Då finns det andra inom ens område att vända sig till med sina tankar. Dessutom finns ofta i länets kulturskolor någon som är speciallärare, specialist på någon särskild teknik/pedagogik eller proffs inom ett smalt område. Med samverkan kan vi lyfta dessa specialister och fler kan få ta del av deras kompetens.


%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close