Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

Västmanland är en av tre regioner som ingår i Kulturskolerådets utvecklingsprojekt  ”Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete”.

Projektet syftar till att identifiera och utveckla arbetssätt som ger fler unga bättre uppväxtvillkor och bryter utanförskap genom kulturutövande. Projektet är treårig och stöds av Arvsfonden 2019 – 2021. Övriga projektdeltagare är Örebro län och Norrbotten.

I Västmanland ansvarar Madelene Ulfberg och Kella Næslund från Regional Kulturskola i Västmanland för utvecklingsprojektets genomförande.

På denna sida kommer vi att publicera tankar, projekt och resultat av detta utvecklingsprojekt. Här kan även länets kulturskolepedagoger ansöka om medel för projekt.


Regional Kulturskola i Västmanland besökte länets 150 kulturskolelärare under aug/sept 2019:

Under augusti och september besökte Madelene Ulfberg och Kella Næslund från Regional Kulturskola länets 9 kulturskolor för att informera personalen om vårt 3-åriga Arvsfondsprojekt och få igång en diskussion med lärarna om hur vi bör förvalta detta på ett bra sätt. Vi har nu fått in ett gigantiskt smörgåsbord med idéer!

Följande av länets skolor besöktes:

 • Västerås Kulturskola tisdag 13 aug
 • Norbergs Kulturskola tisdag 20 aug
 • Köpings Kulturskola onsdag 21 aug
 • Fagersta Kulturskola onsdag 21 aug
 • Arboga Kulturskola måndag 26 aug
 • Hallstahammars Kulturskola onsdag 28 augusti
 • Skinnskattebergs Kulturskola torsdag 12 sept
 • Sala Kulturskola måndag 16 sept
 • Kungsörs Musikskola måndag 30 september

Arvsfondsprojektet har även diskuterats och förankrats under månadsmöten med länets kulturskoleledare och dess AU under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Två möten har arrangerats av Kulturskolerådet med representanter från de tre länen Örebro län, Norrbotten och Västmanland. Alla tre länen har gjort var sin projektplan för år 1.


Ansökan medel från Regional Kulturskola i Västmanland

 • Ansökningar och beviljande görs löpande. Ansökan kan t.ex. avse aktiviteter för länets elever, fortbildningar för länets pedagoger etc.
 • Bedömningskriterier är bl.a. nya metoder/lärande exempel, nya kreativa samverkansformer etc.
 • För att kunna ansöka om medel från Regional Kulturskola i Västmanland ska minst en av nedan punkter vara uppfyllda:

a, Länets alla kultur- och musikskolor (elever/lärare) erbjuds medverka/närvara.

b, Projektet ska uppnå minst ett av de regionala målen: samverkan mellan skolor, samverkan med andra, nya elevgrupper, utmana könsnormer och andra hinder, bidra till breddat utbud.

Ladda ned nedan ansökan och fyll i det digitalt. Mejla det därefter till utvecklingsledaren för Regional Kulturskola. 

Digital Ansökan medel från Regional Kulturskola i Västmanland

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close